Logopedie

Logoped Prostějov – Mgr. Jana Fedorková

Máte problém s koktavostí, patláním, špatnou výslovností či jinou vadou řeči? Pak navštivte logopedickou ordinaci v Prostějově. Klinický logoped Mgr. Jana Fedorková se zabývá všemi vadami řeči malých i dospělých pacientů.

Řeč je pro člověka velmi důležitá. Začleňuje jedince do společnosti, ovlivňuje prožitky, poznání a rozumový vývoj.
Do 7 let by mělo dítě zvládnout základy mateřského jazyka. Pokud se však vyskytnou obtíže s řečí, je vhodné je řešit co nejdříve s odborníkem.

V naší ordinaci nabízím svým pacientům komplexní logopedickou péči a také provádíme reedukací řeči dospělých po cévních mozkových příhodách a po úraze.

Přibíráme pacienty také v rámci celého okresu Prostějov, například z lokalit Plumlov, Vranovice – Kelčice, Kralice na Hané, Držovice, Smržovice, Slatnice a mnohé další.

V naší ordinaci se zabýváme terapií:

  • opožděným vývojem řeči až nemluvností
  • poruchami výslovnosti a řeči
  • koktavostí
  • breptavostí
  • huhňavostí
  • terapie řeči při rozštěpových vadách i sluchových vadách
  • terapie při neurologických onemocněních např. reedukace řeči po mozkových příhodách, po úrazech atd.

Ordinační hodiny

pondělí 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý 07:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
pátek 07:00 – 11:00

Objednat se u nás můžete v ordinačních hodinách
telefonicky na +420 582 340 943.

Navštivte naši logopedickou ambulanci:

Mgr. Jana Fedorková

Trávnická 2198/2, 796 01 Prostějov

+420 582 340 943

+420 608 057 808
i

IČ: 47920734

Ochrana osobních údajů

Správce /poskytovatel zdravotní péče/ zpracovává osobní údaje při poskytování zdravotních služeb v souladu se zák. č. 372/2011Sb. a dalšími právními předpisy upravující oblast zdravotnictví za účelem
poskytování zdravotní péče. Správce eviduje ve zdravotnické dokumentaci pacienta osobní údaje – jméno, příjmení, dat. narození, rodné číslo, adresu, kontaktní údaje,, zaměstnání a základní anamnestické údaje, potřebné pro poskytování zdravotnických služeb.
Správce zpracovává osobní údaje klienta v rámci plnění zákonné povinnosti.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsou osobní údaje klientů poskytovány zdravotním pojišťovnám, a to za účelem vykázání a úhrady poskytnuté zdravotní péče v souladu s vyhl. č. 618/2006Sb. Osobní údaje klienta jsou poskytovány pouze zdravotní pojišťovně, u níž je klient pojištěn.
Zdravotní dokumentace je vedena v listinné/elektronické podobě a je uchovávána po dobu stanovenou vyhl. č.98/2012Sb.

V případě poskytování nehrazených zdravotních služeb eviduje správce v rámci účetních dokladů osobní údaje – jméno, příjmení, dat. narození, adresa a to za účelem vyúčtování zdravotních služeb a vedení daňové a účetní evidence. K informacím má přístup pouze klient, zákonný zástupce, správce. Údaje jsou vedeny v listinné formě a jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

Správce /poskytovatel zdravotních služeb/ provedl veškerá opatření, aby byla omezena rizika související s nakládáním osobních údajů.

Máte dotaz na logopeda? Napište: